|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  


I fyra decennier har vi på Möbelboning tillverkat möbler till svenska folket. Hantverkstraditionen, som vi bygger på är mycket äldre än så. I Sveriges Möbelcentrum Tibro finns nedärvd känsla för det genuina, såväl vad det gäller material som design.

Vår produktion bygger inte på "löpandebandprincipen". Vi arbetar rationellt och tar tillvara modern teknik där så är lämpligt. Det genuina hantverket med de mänskliga insatserna är avgörande faktorer för att kunna förena skönhet med kvalitet.

Möbler och inredning från Möbelboning förenar skönhet med kvalité, skapar livsrum för generationer.
Öppna skåpsdörrar, dra ut lådor, studera benfästen, bordssarger och se skillnaden. För skillnad är det mellan möbel och möbel, om man tar sig tid att titta efter.

Numera finns våra möbler och inredningar också på restauranger, hotell, i offentliga sammanhang där man velat skapa en attraktiv miljö.

Våra möbler klarar det - tack vare en gedigen och väl genomtänkt konstruktion. Det går att förena kvalitet med det vackra.
Produkter Legotillverkning Hotell